Słownik pojęć i terminów
Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki lub przeglądaj alfabetyczny spis terminów, następnie kliknij myszką w interesujące Cię hasło.
Wybierz literę alfabetu:

Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP poświadcza, że urządzenie przeszło pomyślnie test certyfikacyjny mierzący odporność zarówno na pył, jak i na wodę. Pierwsza cyfra dwucyfrowego oznaczenia stopnia IP wskazuje poziom ochrony przed ciałami stałymi, w tym przed drobnymi cząsteczkami kurzu. Druga cyfra wskazuje odporność urządzenia na wodę.

Odporność na ciała stałe i pył


 • IP0X. Brak specjalnej ochrony
 • IP1X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 50 mm.
 • IP2X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 12,5 mm.
 • IP3X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 2,5 mm.
 • IP4X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 1 mm.
 • IP5X. Ochrona przed pyłem; ograniczone przedostawanie się do środka (brak szkodliwych osadów).
 • IP6X. Pyłoszczelność

Odporność na wodę


 • IPX0. Brak specjalnej ochrony
 • IPX1. Ochrona przed kapiącą wodą.
 • IPX2. Ochrona przed kapiącą wodą w przypadku przechylenia urządzenia maks. o 15 stopni od położenia normalnego.
 • IPX3. Ochrona przed rozpyloną wodą.
 • IPX4. Ochrona przed rozpryskującą się wodą.
 • IPX5. Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty.
 • IPX6. Ochrona przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty.
 • IPX7. Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.
 • IPX8. Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie na głębokość większą niż 1 metr. Dokładne warunki zostały określone dla każdego urządzenia przez producenta.