Słownik pojęć i terminów
Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki lub przeglądaj alfabetyczny spis terminów, następnie kliknij myszką w interesujące Cię hasło.
Wybierz literę alfabetu:

Oznaczenia obuwia ochronnego

Obuwie robocze i ochronne przeznaczone do ochrony stóp przed uszkodzeniami mechanicznymi dzielone są ze względu na poziom zagreń na:
  • Obuwie bezpieczne (S) - Ochrona stóp łącznie z ochroną palców za pomocą podnosków, których wytrzymałość badana jest przy uderzeniu z energią 200 J. Wymagania tego obuwia określone są w normie PN-EN ISO 20345
  • Obuwie ochronne (P) - Ochrona stóp łącznie z ochroną palców za pomocą podnosków, których wytrzymałość badana jest przy uderzeniu z energią 200 J. Wymagania tego obuwia określone są w normie PN-EN ISO 20346
  • Obuwie zawodowe (O) - Ochrona stóp przed urazami mogącymi wystąpić w miejscu pracy. Przeznaczone do codziennego użytkowania w miejscach, w których nie jest wymagana ochrona palców za pomocą podnosków. Wymagania tego obuwia określone są w normie PN-EN ISO 20347

Podstawowym sposobem oznaczeń obuwia roboczego jest podział na kategorie, spełniające odpowiednie wymogi i posiadające określone właściwości. Dla przykładu obuwie oznaczone S1P SRA to obuwie bezpieczne, odporne na przekłucie oraz odporne na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS). Poniższe tabele wyjaśniają poszczególne oznaczenia.

Kategorie Obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20345
 Kategoria Wymagania 
Podnosek 200 J   Odporność na przebicie Zabudowana pięta  Odporność   na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.organiczne  Właściwości antyelektrostatyczne Absorpcja energii w części piętowej  Przepuszczalność i absorpcja wody  Wodoszczelność 
 SB  X            
 S1  X    X    
 S2  X    X  
 S3  X  X  
 S4  X    X    X
 S5  X  X  X    X


Kategorie Obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 20346
 Kategoria Wymagania 
Podnosek 100 J   Odporność na przebicie Zabudowana pięta  Odporność   na oleje, benzynę i inne rozpuszcz.organiczne  Właściwości antyelektrostatyczne Absorpcja energii w części piętowej  Przepuszczalność i absorpcja wody  Wodoszczelność 
PB  X            
 P1  X    X    
 P2  X    X  
 P3  X  X  
 P4  X    X    X
 P5  X  X  X    X
 
  Symbole stosowane do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia
Symbol Wymagania
P Odporność na przekłucie
A Obuwie antyelektrostatyczne
C Obuwie prądoprzewodzące
I Obuwie elektroizolacyjne
HI Izolacja spodu od ciepła
CI Izolacja spodu od zimna
E Obuwie absorbujące energię w części piętowej
WR Odporność na wodę
WRU Przepuszczalność wody i absorpcja wody
HRO Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem
CR Odporność na przecięcie
M Ochrona śródstopia
AN Ochrona kostki
FO Odporność podeszew na olej napędowy
SRA Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
SRB Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach