Słownik pojęć i terminów
Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki lub przeglądaj alfabetyczny spis terminów, następnie kliknij myszką w interesujące Cię hasło.
Wybierz literę alfabetu:

Klasa lasera - przyrządy pomiarowe

Klasa lasera informuje o stopniu bezpieczeństwa urządzenia w stosunku do użytkownika. Przyrządy pomiarowe, z reguły, wyposażone są w lasery klasy drugiej, których warunkiem bezpieczeństwa jest unikanie patrzenia bezpośrednio w źródło lasera.

W Polsce, klasyfikacja urządzeń laserowych, regulowana jest Normą PN-EN 60825-1:2005.

Istnieje siedem klas laserów:
  • Klasa 1 - lasery o małej mocy, bezpieczne, emitujące promieniowanie w zakresie 302,5 - 4000 nm
  • Klasa 1M - lasery emitujące promieniowanie w zakresie 302,5 - 4000 nm, bezpieczne w normalnych warunkach pracy. Mogą stwarzać zagrożenie podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne
  • Klasa 2 - Lasery o małej mocy, emitujące promieniowanie w zakresie 400 - 700 nm. Lasery nie są zupełnie bezpieczne, a oczy chronione są przez instynktowne reakcji obronne (mruganie). Jest to najczęściej wykorzystywana klasa laserów w urządzeniach pomiarowych
  • Klasa 2M - Lasery o małej mocy, emitujące promieniowanie w zakresie 400 - 700 nm. Lasery nie są zupełnie bezpieczne, a oczy chronione są przez instynktowne reakcji obronne (mruganie). Mogą stwarzać zagrożenie podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne
  • Klasa 3R - Lasery o długości fali 302,5 - 106 nm. Mogą stwarzać zagrożenie podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne
  • Klasa 3B - Lasery o długości fali 180 - 106 nm. NIebezpieczne w przypadku bezpośredniego patrzenia na wiązkę. W przypadku patrzenia na wiązkę odbitą od powierzchni rozpraszającej jest bezpieczne pod warunkiem, że odległość nie jest mniejsza niż 13 cm i czas patrzenia jest krótszy niż 10 sekund
  • Klasa 4 - Lasery niebezpieczne. Zagrożenie może stanowić również wiązka odbita i rozproszona. Możliwe zagrożenie pożarem.