Słownik pojęć i terminów
Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki lub przeglądaj alfabetyczny spis terminów, następnie kliknij myszką w interesujące Cię hasło.
Wybierz literę alfabetu:

Smart Diagnosis

Dotyczy grup Towarowych: Lodówki, Pralki
Dotyczy Towarów marek: LG
Pozwala na zdiagnozowanie problemów technicznych w ciągu 20 sekund. Jego działanie zostało oparte na emitowanym przez urządzenie sygnale z zakodowanym opisem błędu. W momencie wystąpienia jakichkolwiek usterek, wystarczy połączyć się z infolinią firmy LG, a następnie w przypadku pralki - przyłożyć mikrofon telefonu do ikonki Smart Diagnosis znajdującej się obok przycisku zasilania urządzenia lub w przypadku lodówki - położyć telefon na urządzeniu. Wygenerowany przez urządzenie odpowiednio zakodowany sygnał zostanie w ciągu kilkunastu sekund odczytany przez konsultanta za pomocą specjalnej aplikacji. Użytkownik błyskawicznie uzyska opis zaistniałego problemu oraz poradę, w jaki sposób go rozwiązać.

Główną zaletą inteligentnej diagnostyki, zastosowanej w urządzeniach LG, jest łatwość wykrywania oraz dokładność rozwiązywania problemów technicznych. Dzięki niej użytkownik nie musi samodzielnie tłumaczyć i opisywać konsultantowi objawów błędnego funkcjonowania urządzenia. Smart Diagnosis zapewnia również oszczędność czasu serwisowania oraz wydatków z nim związanych. Znając dokładną przyczynę awarii nie będziemy narażani na dodatkowe koszty związane z usługami "fachowców". Dodatkowo dzięki inteligentnym rozwiązaniom serwisowym urządzeń LG, użytkownik może zdiagnozować telefonicznie produkt, nawet gdy urządzenie nie podlega już gwarancji.