HILLMANN Środek do czyszczenia golarek 100 ml

produkt czyszczący

HILLMANN
nr kat. 1192414
(2)
14,99 zł
Kategoria AGD małe
Przeznaczenie golarki elektryczne
Zobacz pełny opis
Odbiór w sklepie
anuluj
LISTA SKLEPÓW
POKAŻ NA MAPIE
Dostępność
Do odbioru: 10 sierpnia!
Do domu: 11 sierpnia!
Również do punktów odbioru:
 • Podziel się
 • Opis i dane


  Preparat do czyszczenia metalowych części golarek.

  Zastosowanie: Preparat do czyszczenia metalowych części golarek, umożliwia dokładne wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc tnących elementów urządzenia. Środek pozwala na zwiększenie skuteczności golenia oraz wydłuża trwałość golarki.

  Sposób użycia: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia urządzenia. Preparat należy stosować na wyłączonym urządzeniu.

  Ostrzeżenia: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122 °F Skład:

  Skład zgodnie z rozp. o detergentach 648/2004/WE wraz z późn. zm.

  Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne ( <5 %), kompozycje zapachowe (CITRAL), środki konserwujące (SODIUM BENZOATE). Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Twinpol Sp. z o. o.
  Al. Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • <50% etanol
  • 35-40% butan
  • 10-15% propan
  • <6% alkohol izopropylowy
  • <2% butanon

  Niebezpieczeństwa:
  • H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN Środek do czyszczenia golarek 100 ml

  Kategoria 
  AGD małe
  Przeznaczenie 
  golarki elektryczne
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Znak zgodności / znak bezpieczeństwa 
  Znak zgodności 
  Substancja łatwopalna
  Cena jednostkowa
  149,90 zł za litr
 • Opinie(2)

 • Pasuje do
 • Pytania i odpowiedzi
  Dla tego Towaru nie ma jeszcze pytań

  Rozważasz kupno HILLMANN Środek do czyszczenia golarek 100 ml i chciałbyś wiedzieć więcej

  możesz pomóc innym użytkownikom HILLMANN Środek do czyszczenia golarek 100 ml

Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.