HILLMANN Preparat do pielęgnacji chłodziarek, zamrażarek i lodówek 500 ml AGDLO01

produkt czyszczący

HILLMANN
nr kat. 1134183
(12)
Bestseller
19,99 zł
Kategoria AGD
Przeznaczenie lodówki
Zobacz pełny opis
Odbiór w sklepie
anuluj
LISTA SKLEPÓW
POKAŻ NA MAPIE
Dostępność
Do odbioru: już jutro!
Do domu: już na pojutrze!
Również w punkcie odbioru:
 • Podziel się
 • Opis i dane
   

  Preparat do pielęgnacji lodówek 500ml, czyści, odświeża, usuwa plamy i resztki spożywcze.
  Eliminuje niemiłe "lodówkowe" zapachy, pozostawiając przyjemny, świeży zapach.
  Wspomaga usuwanie szronu.
  Czyści, odświeża.
  Usuwa nieprzyjemne zapachy.
  Do lodówek, zamrażarek, chłodziarek.
  Łatwy w użyciu.

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Producent: Twinpol Sp. z o.o.
  Adres: Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • <4% 1-metoksypropan-2-ol
  • <1,5% alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 EO), siarczanowane, sole sodowe
  • <1,5% pochodne 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-acylowe (z kwasów tłuszczowych oleju kokosowego) 1-propanoamoniowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne
  • <1% kwas mlekowy
  • <0,0015% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

  Niebezpieczeństwa:
  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H301 Działa toksycznie po połknięciu.
  • H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN Preparat do pielęgnacji chłodziarek, zamrażarek i lodówek 500 ml AGDLO01

  Kategoria 
  AGD
  Przeznaczenie 
  lodówki
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Znak zgodności / znak bezpieczeństwa 
  Znak zgodności 
  Cena jednostkowa
  39,98 zł za litr
 • Opinie(12)

 • Pasuje do
 • Pytania i odpowiedzi(1)
  B Barbara1 zapytał 1 rok temu
  Jaka jest data ważności takiego produktu?
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.