TAX FREE

  • Русский
  • Бeлaяусkaя
  • УкpaiнсЬкa
  • English
  • Deutsch
  • Polska

Dzięki TAX FREE turyści posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupy dokonane w Sklepie fizycznym EURO, jeżeli zakupione w Polsce towary wywożą w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

Wybierz wersję językową, by poznać szczegóły i pobrać niezbędne dokumenty.


Ostatnio oglądane
Wyczyść