Raty z Doradcą

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Czy Bank może wymagać dokumentu potwierdzającego dochód?

Tak, w indywidualnych przypadkach. Poniżej znajduje się spis dokumentów potwierdzających dochód:

 • pracownik (zatrudniony na umowę o pracę):
  • RMUA - dowolna z ostatnich 3 m-cy lub
  • wyciąg z konta bankowego potwierdzający uzyskane wynagrodzenie - za ostatni miesiąc lub
  • prawidłowo wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pobierz zaświadczenie
 • pracownik (zatrudniony na umowę zlecenie, umowę o dzieło):
 • emeryt:
  • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce lub ostatnia decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia lub zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS,
 • rencista:
  • decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje) oraz do wyboru:
  • dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego, wyciąg z rachunku bankowego) – nie starszy niż 3 ostatnie m-ce, lub zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS
 • rolnik:
  • aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego wraz z podaniem wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną oraz
  • kopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS oraz
  • kopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz do wyboru dokumenty właściwe dla danej formy opodatkowania:
  • decyzja Naczelnika US ustalająca aktualną wysokość stawki podatku (karta podatkowa) lub zaświadczenie o wysokości dochodu wystawione przez księgową/biuro rachunkowe lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego za ostatnie 3 m-ce (ryczałt ewidencjonowany) lub zestawienie z podatkowej książki przychodów i rozchodów za ostatnie 3 m-ce lub statystyczne sprawozdanie F01 lub rachunek zysków i strat (pełna księgowość) lub ostatnie złożone zeznanie roczne lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym przychodzie/dochodzie (oryginał) oraz
  • dowody wpłaty składek do ZUS za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami społecznymi i zdrowotnymi do ZUS (oryginał), lub wpłaty podatku do US za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem (oryginał)
Czy kredyt 10, 20, 30 x 0% zawiera koszty?

Kredyt 10, 20, 30 x 0% oznacza, że raty nie są oprocentowane, a Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0% (RRSO 0%).

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Masz możliwość wyboru opcji kredytu z ubezpieczeniem lub bez ubezpieczenia. Posiadając ubezpieczenie zyskujesz spokój w przypadku utraty pracy, czy pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Miesięcznie płacisz jedynie od kilku do kilkunastu zł więcej, a w razie nieprzewidzianych sytuacji losowych ubezpieczyciel zapewnia, np.

 • w przypadku utraty pracy – wypłacana jest równowartość max. 6 rat, masz zapewnione środki na spłatę kredytu oraz profesjonalną pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • w przypadku pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – wypłacana jest równowartość max. 6 rat, masz zapewnione środki na spłatę kredytu oraz organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji.

Więcej informacji o pakiecie

Gdzie mogę wnioskować o kredyt?

Możesz wnioskować o kredyt w punkcie ratalnym w każdym sklepie stacjonarnym naszej sieci. Po udaniu się ze stosownymi dokumentami do sklepu, sprzedawca ratalny dobierze jak najkorzystniejszy produkt ratalny, dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Ile trwa weryfikacja wniosku ratalnego?

Weryfikacja wniosku ratalnego trwa zwykle nie dłużej niż 15 minut, w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji banku - masz możliwość natychmiastowego odbioru zakupionego produktu lub umówienia preferowanego terminu dostawy do domu. Bank może przedłużyć weryfikację bez podania przyczyny do 2 dni roboczych.

Czy wpłata własna jest wymagana?

Wpłata własna jest dobrowolna, sam decydujesz czy chcesz dokonać wpłaty własnej. Należy jednak pamiętać, że Bank ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty własnej.

Czy mogę wcześniej spłacić kredyt?

Tak. W celu dokonania wcześniejszej spłaty kredytu należy skontaktować się z bankiem, który sfinansował zakup i poinformować o zamiarze wcześniejszej spłaty.

Gdzie uzyskam informację o ilości rat pozostałych do spłaty?

W celu uzyskania informacji dotyczącej ilości rat i kwot pozostałych do zapłaty, należy skontaktować się z bankiem, z którym została zawarta umowa. Telefony:

 • Alior Bank: 801-11-55-99
 • BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Sygma Bank): 801 100 600, 22 201 37 00
 • Santander Bank: 19 500
Czy bank może odmówić udzielenia kredytu ze względu na wiek kredytobiorcy?

Bank w wyniku weryfikacji wniosku może podjąć negatywną decyzję, niezależnie od Twojego wieku. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego wydania decyzji negatywnej prosimy o bezpośredni kontakt z Bankiem, który wydał decyzję kredytową:

 • Alior Bank: 19 502 (z sieci Play: 12 19 502) lub 12 370 70 00 (tel. stacjonarne i komórkowe)
 • BNP Paribas: 801 321 123 (tel. Stacjonarne) lub +48 500 990 500 (tel. Komórkowe)
 • Santander Consumer Bank: 19 500
Czy otrzymam fakturę na firmę przy zakupie ratalnym?

Oferujemy swoim klientom kredyty konsumenckie, są to kredyty dla gospodarstw domowych, dlatego zgodnie z np. ustawą prawo bankowe, ustawą o kredycie konsumenckim, nie wystawimy w przypadku takiego zakupu faktury na dane podmiotów gospodarczych. Masz możliwość otrzymania faktury na Twoje dane, czyli imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Czy mogę odstąpić od umowy ratalnej?

Możesz odstąpić od umowy o kredyt ratalny w ciągu 14 dni od daty jej podpisania. Dostępne formy złożenia odstąpienia od umowy opisuje poniższa tabela:

Bank, z którym została zawarta umowa Złożenie odstąpienia listem na adres wskazany w umowie (decyduje data stempla pocztowego) Złożenie odstąpienia w Oddziale Banku Złożenie odstąpienia w sklepie EURO, w którym została podpisana umowa kredytowa
Alior Bank tak tak tak
BNP Paribas Bank Polska S.A. tak nie tak
Santander Bank tak tak tak
Ostatnio oglądane
Wyczyść