JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Jak wypełnić wniosek?

Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję opisującą krok po kroku, jak wypełnić wniosek ratalny. Poniżej prezentujemy strony/kroki wniosku, które będziesz wypełniał. Zapoznanie się z nimi ułatwi samodzielne sporządzenie wniosku.

Pierwszy krok wniosku - Liczba i rodzaj rat

RATY
Pokaż wszystkie obrazki
 • Wybierz produkt ratalny
  Zgodnie ze swoimi preferencjami możesz dopasować wysokość miesięcznej raty.
  Pokaż obrazek
 • Wpisz imię (bez zdrobnień) podane w Twoim dowodzie osobistym. W przypadku dwóch imion, wpisz tylko pierwsze.
  Pokaż obrazek
 • Wpisz nazwisko podane w Twoim dowodzie osobistym.
  Pokaż obrazek
 • Wpisz PESEL podany w Twoim dowodzie osobistym. Znajdziesz go na tylnej stronie dowodu osobistego.
  Pokaż obrazek
 • Numer Twojego rachunki bankowego jest wymagany w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przelewem 1 zł.
  Pokaż obrazek


  Poniżej przedstawimy listę banków, które są obsługiwane w procesie potwierdzania tożsamości:
  Pokaż obrazek
 • Niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Kredytowego. Bez jego akceptacji nie będziesz mógł wypełnić wniosku.
  Pokaż obrazek

Drugi krok wniosku - Twoje daneUwaga! Na tym kroku będzie potrzebny Twój dowód osobisty, z którego spiszesz numer dowodu oraz datę jego ważności.
Zwróć uwagę na poprawność wypełniania danych, będą wykorzystane przy weryfikacji wniosku przez Bank.
Twoje dane
Pokaż wszystkie obrazki
 • Wybierz określenie, które opisuje Twoją sytuację
  Panna / kawaler; Zamężna / żonaty; Rozwiedziony / rozwiedziona;
  W separacji; Wdowa / Wdowiec; Konkubinat
  Pokaż obrazek
 • Wskaż ostatnio ukończony etap edukacji.
  Pokaż obrazek

  Podstawowe i niepełne podstawowe; Gimnazjum; Zasadnicze; Średnie; Policealne, niepełne wyższe; Studia licencjackie; Wyższe (studia magisterskie); Inne; Odmowa odpowiedzi
 • Serię i numer dowodu osobistego znajdziesz na swoim dokumencie.
  Pokaż obrazek
 • Datę ważności dowodu osobistego znajdziesz na dokumencie.
  Pokaż obrazek
Adres zameldowania/pobytu
 • Uwaga! Te dane znajdą się też na fakturze. Adres zamieszkania lub korespondencyjny musi być taki sam jak zdefiniowany w Twoim banku (widoczny w danych nadawcy Twoich przelewów).
  Pokaż obrazek
 • Jeżeli chcesz dodać inny adres, który posłuży do korespondencji zaznacz tę opcję.
  Pokaż obrazek

Trzeci krok wniosku - Twoje dochody i obciążenia

 • Wybierz z listy rodzaj dochodu i wypełnij kolejne pola.
Twój rodzaj dochodu
Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt, działalność gospodarcza/rolnicza
Renta, emerytura
Pokaż obrazek

Dane zakładu pracy
Pokaż wszystkie obrazki
 • Podaj pełną nazwę zakładu pracy. Znajdziesz ją np. w dokumentach zatrudnienia.
  Pokaż obrazek
 • NIP znajdziesz w dokumentach zatrudnienia lub uzyskasz go od pracodawcy.
  Pokaż obrazek
Adres zakładu pracy
 • Podaj dane adresowe zakładu pracy.
  Pokaż obrazek
 • Wskaż określenie najlepiej opisujące Twoją sytuację zawodową.
  Pokaż obrazek
 • Wskaż wykonywany przez Ciebie zawód lub wybierz najbardziej zbliżoną profesję.
  Pokaż obrazek
 • Wpisz nazwę swojego stanowiska, max 20 znaków. W przypadku większej liczby znaków zastosuj nazwę skróconą, np. Specjalista ds planowania - wpisujemy Specjalista
  Pokaż obrazek
 • Dochód netto to wynagrodzenie, które dostajesz "na rękę". Podaj średnią z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
  Pokaż obrazek
Pokaż obrazek

Dane renty/emerytury
Pokaż wszystkie obrazki
 • Symbol i numer renty/emerytury podany jest na miesięcznym potwierdzeniu otrzymania renty lub legitymacji rencisty. (maksymalnie 20 znaków)
  Pokaż obrazek
 • Wpisując dochód netto, pamiętaj to wysokość renty/emerytury, którą dostajesz "na rękę". Podaj średnią wartość z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
  Pokaż obrazek

Dodatkowe informacje wymagane przez bank
Pokaż wszystkie obrazki
 • Liczba dzieci i osób na Twoim utrzymaniu. Nie wliczaj siebie.
  Pokaż obrazek
 • Wartość świadczenia 500+ przyznanego na dzieci, które w chwili obecnej nie przekroczyły 15 roku życia.
  Pokaż obrazek
 • Forma własności mieszkania to stan prawny mieszkania lub domu, w którym mieszkasz.
  Pokaż obrazek
 • Suma kosztów, które ponosisz każdego miesiąca na czynsz, rachunki (gaz, prąd woda), itd. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
  Pokaż obrazek
 • W przypadku większej liczby kart kredytowych podaj łączną wartość ich limitów. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
  Pokaż obrazek
 • Łączna, miesięczna kwota rat kredytów, które spłacasz. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
  Pokaż obrazek
 • Jeżeli posiadasz np. debet - podaj jego wartość. W przypadku większej liczby rachunków z limitami odnawialnymi podaj ich łączną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
  Pokaż obrazek
 • Inne zobowiązania finansowe, np. alimenty, obciążenia komornicze - podaj ich łączną miesięczną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
  Pokaż obrazek

Czwarty krok wniosku - Oświadczenia

 • W celu weryfikacji wniosku i sprawdzenia Twojej historii kredytowej, niezbędne jest wyrażenie zgód zaznaczonych jako wymagane.

  Bez ich akceptacji nie będziesz mógł wysłać wniosku do Banku.

  Ponadto zachęcamy do wyrażenia zgód, które umożliwią oferowanie innych produktów finansowych, kuponów rabatowych, informacji o promocjach i nowych produktach oferowanych przez Sklep.
Pokaż obrazek

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za wysłanie formularza!

Administratorem danych osobowych jest Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel marki RTV EURO AGD, adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon: 855 855 855, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Ostatnio oglądane
Wyczyść